FÖRÄLDRASAMVERKAN

Genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning i tamburen får du som förälder information i första hand om hur ditt barn har det på förskolan. Genom vårt arbetssätt att jobba i ansvarsgrupper bygger vi nära relationer till våra föräldrar vilket lägger en grund för ett nära samarbete och trygg relation till föräldrar.


Utvecklingssamtal

En gång per termin bokar vi en tid för utvecklingssamtal där du som förälder får information om ditt barns utveckling och vistelse på förskolan. Du som förälder kan diskutera, ställa frågor och påverka verksamheten som ditt barn deltar i.

 

Föräldramöte

En gång per år bjuder vi in våra föräldrar till föräldramöte där vi informerar om aktuella hädelser som gäller förskolan och verksamheten.SVANENS FÖRSKOLA

GRUNDAD 2010 I UPPSALA


Copyright © All Rights Reserved


Kontakta oss

0708-720 711

info@svanensforskola.se

Stenhagsvögen 153, 752 60 Uppsala