VÅRT ARBETSSÄTT

Ansvarsgrupper / Relationer i centrum

 

Ansvarsgrupper är ett sätt att organisera arbetet. Men om man arbetar med relationer i centrum blir ansvarsgrupper både ett sätt att organisera arbetet och ett förhållningssätt.

 

Det centrala i arbetet med ansvarsgrupper är:

 

 • att relationer står i centrum, att skapa relationer
 • att fokus flyttar från arbetslaget till arbetslagets enskilda medlemmar

 

Syfte:

 

 • att skapa nära och positiva relationer till barnen och barnens föräldrar
 • att skapa ett nära samarbete med föräldrarna
 • att ha kunskap om den helhet barnet lever i
 • att skapa trygghet för barnet, så att barnet utvecklas på bästa sätt
 • att göra alla barns olika behov, intressen och kunskaper tydliga - att stödja det kompetenta barnet
 • att planeringen rättar sig efter de enskilda barnens behov och intressen
 • att göra barnens inflytande tydligt
 • att stärka och underlätta språkarbetet
 • att skapa ett personligt professionellt engagemang hos pedagogen
 • att göra pedagogens kompetens tydlig

 

Det finns många bra skäl för att arbeta med relationer i centrum. Ett viktigt skäl är att alltid tänka på hur små barnen är. I vårt arbete måste vi ha ett förhållningssätt och en organisation som gör att vi är lyhörda för olika barns olika behov och personlighet. Ju yngre barnet är, desto viktigare är att barnet har en nära relation med en vuxen, som inte bara intresserar sig hur barnet beter sig, utan som också kan leva sig in i vad barnet tänker och känner.

 

Avdelningen och arbetslaget är utgångspunkten för de olika ansvarsgrupperna. Avdelningen måste ha sin struktur, regler och rutiner. Det finns ett ”staket” av rutiner och regler som alla följer, men i ansvarsgruppen kan ansvarspedagogen ha sina egna regler och rutiner, utifrån de ”egna” barnens behov. Arbetslagets medlemmar finns som ett stöd för varandra i allt som rör alla barn på avdelningen, men ansvarspedagogen kan fatta sina egna beslut angående ansvarsbarnen, också utan att förankra det i arbetslaget.

 

Arbete i ansvarsgrupper är en flexibelt arbetssätt, men det kräver ett strukturerat vuxenarbete för att tillgodose alla ansvarsbarnen deras olika behov. Den egna planeringen för den egna gruppen är viktig, men naturligtvis också avdelningens planering. Där planerar man avdelningens gemensamma aktiviteter, diskuterar gemensamma frågor, avdelningens alla barn och stödjer varandra på olika sätt.

 

En viktig del är också att hela tiden informera varandra om sina olika ansvarsgrupper, om barnen i gruppen, olika aktiviteter m.m. Även om man under en del av dagen fungerar som flera fristående grupper, så är avdelningen den sammanhållande helheten och arbetslaget den självklara grunden för verksamheten och samarbetet.

 

Fördelningen av tiden då man jobbar i ansvarsgrupper resp. på avdelningen ser ungefär så här:

 

 • morgon – hela avdelningen tillsammans
 • förmiddag, lunch och viss tid efter lunchen – ansvarsgrupper
 • eftermiddag – hela avdelningen tillsammans

 

Läroplanen betonar arbetslagets roll och arbetslaget är vår viktiga grundorganisation och en positiv sådan. Arbetslaget är alltså grunden för arbetet med ansvarsgrupper, men arbetet i ansvarsgrupper gör arbetslagets olika medlemmar tydligare, fokus finns mer på varje enskild medlem.


 

 

Språkutvecklande arbetssätt

 

På Svanens förskola jobbar vi med språkutvecklande arbetssätt för att barnen ska utveckla ett varierat och rikt språk. I vårt arbete med ansvarsgrupper har vi färre barn per vuxen vilket ger oss möjligheter att skapa många språkutrymmen.

 

Vi arbetar aktivt med barns språk i alla situationer och genom att erbjuda barnen roliga och utvecklande aktiviteter och upplevelser som kläs i ord ger vi barnen förutsättningar till språkutveckling.

 

Vi arbetar språkutvecklande enligt språkforskare Veli Toumela och hans 5 grundprinciper:


 • Klä barnens handlingar och tankar i språk. Uttryck vad barnet gör och vad du gör. Våga berätta mer spontant för barnen.
 • Använd ett nyanserat språk när du talar till/med barnet. Byt ut tomma ord som tex ”den där” Istället för att säga ”den där bilen” säger vi ”den blåa bilen”.
 • Undvik att prata för enkelt med barnen. Våga använda lite mer svåra ord. Prata i långa meningar, använd bisatser.
 • Använd nya ord och synonymer, använd mer nyanserad språk.
 • Färre barn i gruppen ger större möjligheter för språkutrymme. Fördela talutrymmet.

SVANENS FÖRSKOLA

GRUNDAD 2010 I UPPSALA


Copyright © All Rights Reserved


Kontakta oss

0708-720 711

info@svanensforskola.se

Stenhagsvögen 153, 752 60 Uppsala