Välkommen till Svanens Förskola

Svanens förskola ligger cirka sju kilometer nordväst om Uppsala i ett område vid namn Stenhagen. Förskolan ligger i ett naturskönt område och det erbjuds gott om tillfällen till lustfyllda uteaktiviteter både på vår gård och i förskolans närmiljö.

 

Vår verksamhetsidé bygger på:

Genom att jobba med ansvarsgrupper skapar vi en nära relation till både barn och föräldrar. Vi ska ha en trygg och rolig verksamhet präglad av lek, glädje och lust att lära. Barn och personal ska se varandras likheter och olikheter som en stor tillgång och utnyttja varandras kompetenser för det livslånga lärandet.

 

Varmt välkommen till oss på Svanens förskola hälsar Nerka, Fanny, Camilla och Selma

VILKA KLÄDER BEHÖVS?

Här kommer några tips på vilka sorters kläder som passar på förskolan för att barnet ska känna sig bekvämt att leka i alla väderlekar.

NÄR BARNET ÄR SJUKT

Att vara sjuk är inget ovanligt, speciellt inte under det första året på förskolan. Här finns lite praktiskt info vid sjukdom.

INSKOLNING

Att börja på förskolan är en stor händelse för ditt barn. Här kan du läsa mer om hur inskolningen går till.SVANENS FÖRSKOLA

GRUNDAD 2010 I UPPSALA


Copyright © All Rights Reserved


Kontakta oss

0708-720 711

info@svanensforskola.se

Stenhagsvögen 153, 752 60 Uppsala